Anketa k zavedení LP kategorie

Vážení VKV závodníci.
V poslední době se znovu rozpoutala diskuze na různých webových stránkách, na ok-listu i při osobních setkáních o vhodnosti rozšíření kategorií ve VKV závodech vypisovaných 1.obl.IARU (Subreginály + VHF Contest) , organizovaných a vyhodnocovaných ČRK v ČR.Při výjezdním zasedání rady ČRK 5.12-6.12 v Jablonci a po diskuzi, jsem byl pověřen radou ČRK, abych na toto téma vypsal anketu,která by byla pomůckou při rozhodování o tom, zda-li a v jakém rozsahu rozšířit kategorie o tzv. LP(kategorie s limitovaným výkonem,např. do 100W). Uvědomuji si,že každá anketa tohoto typu má jen omezenou vypovídací schopnost,sama formulace položených anketních otázek nemůže postihnout podrobně celou šíři zvažované problematiky,na druhé straně může být dobrým vodítkem ke konečnému rozhodnutí.Na radě ČRK z diskuze vyplynulo, že eventuelní zavedení těchto kategorií by se v první etapě týkalo pouze pásma 2m.
73 Ondra OK1CDJ

Kdo hlasoval

Dovolil jsem si formulovat následující otázky:

1. Jste pro zavedení LP kategorie(limitován maximální výkon) ve výše uvedených závodech?
Pokud hlasujete pro NE na ostatní odpovědi nebude brán zřetel
ANO NE
2. V které kategorii LP zavést ?
Pouze v kategorii single v obou kategoriích (single i multi)
3. Jste pro výkonový limit ?
Méně než 100W 100W
Věnujte, prosím, této anketě svou pozornost. Bude nám významným vodítkem pro event. úpravu soutěžních podmínek pro závody VKV tak, aby motivovala co největší počet radioamatérů k účasti na těchto závodech, přinášela radost a uspokojení z navázaných spojení a dosažených výsledků.
Anketa ukončena.

Výsledky ankety

Otázka
1. Jste pro zavedení LP kategorie(limitován maximální výkon) ve výše uvedených závodech? ANO / NE0 1
2. Jste pro zavedení LP kategorie ? Pouze v kategorii single/ v obou kategoriích0 0
3. Jste pro výkonový limit ? < 100W / 100W 0 0
Celkem hlasujících: 1