Ofsetová parabola nejen na 10Ghz 1. díl

25.2.2002 Ondřej Koloničný, OK1CDJ

Řešil jsem problém jakou anténu použít k transvertoru na 10 GHz. Dnes jsou všude dostupné poměrně levné ofsetové paraboly pro příjem satelitní televize tak proč je nevyžít ?? V Microwave antenna handbook od W1GHZ je program na vypočet parametrů ofsetové paraboly. V následujícím popisu si ukážeme jak ho použít a jak navrhnout kompletní anténu a vyrobit ozařovač.

 

Výstup z programu hdl_ant

Focal length (ohnisková vzdálenost) = 402.8 mm.

This offset reflector is a section of a full parabola with a diameter

of 1282.2 mm. whose vertex is at the bottom edge of the offset reflector.

The full parabola has an f/D = 0.31, which determines criticality of focal

length.

Tento offsetvý reflektor je výseč z celé paraboly o průměru 1282.2 mm. Jejíž vrchol je na dolním okraji reflektoru. Celá parabola má f/D=0,31, které určuje přesně ohniskovou vzdálenost.

 

The focal point of the dish is 402.81 mm. from the bottom edge of the

reflector and 657.91 mm. from the top edge of the reflector.

Ohnisko je vzdáleno 402.81 mm od dolního okraje a 657.91 mm od horního okraje.

For operation with the main beam on the horizon with the feed at the bottom

the dish must be tilted forward so that the large axis is 68.3 degrees

above horizontal.

Pro použití v horizontální polarizaci s ozařovačem v dolní části paraboly musí být prabola namontována delší stranou svisle pod úhlem 68.3 stupně.

Illumination angle for feed = 77 degrees on the large axis and 77.1 degrees

on the small axis. A feedhorn with a 3 dB beamwidth of 44.5 degrees is

needed,equivalent to the feed for a conventional dish with f/D = 0.72

Ozařovací úhel pro ozařovač= 77 stupňů na delší straně a 77.1 stupňů na kratší straně. Je třeba použít feedhorn s šířkou svazku 44.5 stupně na 3dB. Ekvivalentem je konvenční (středová) prabola s f/D=0.72.

Gain at 50% efficiency = 33.7 dBi

If you do really well, you might get 60% efficiency for a gain = 34.5 dBi

Zisk při 50% efektivitě = 33,7 dBi

Můžete dosáhnout až 60% efektivity a zisk 34,5 dBi.

To design a feedhorn, use f/D = 0.72 in Menu option F

Pro návrh ozařovače použijte f/D = 0.72 v Menu option F.

Takže už známe jaký bude mít anténa zisk a jak ji musíme upevnit na stožár.

Pokračování v dalším díle
     Čteno 24047 x
Komentáře
Jméno:

Text z obrázku:

Komentář: