Ofsetová parabola nejen na 10Ghz

5.3.2002 Ondřej Koloničný, OK1CDJ

Návrh ozařovače v programu hdl_ant

Enter f/D to be illuminated: 0.72

f/D které má být ozářeno: 0,72

Estimated feedhorn dimensions:

Očkávané rozměry horny:

H aperture = 43 mm.

E aperture = 32.2 mm.

Axial length = 29.9 mm.

 

*** YOU must adjust the length of the horn to match phase centers ***

*** Musíte upravit délku (axial length) horny kvůli shodě středu fáze. ***

(program vyžaduje shodu s přesnotí na 0,1 l)

ERROR: BUG in H_Phase_Center function

 

Simple (uncorrected aperture) gain of horn is 10.9 dBi

Prostý (nekorigovaný otvor) zisk horny je 10,9 dBi.

Improved gain (corrected for flare angle and length) of horn is 11.9 dBi

Opravený zisk (opravený vyzařovací úhel a délka) horny je 11,9 dBi

H-Plane phase center is 0.233 wavelengths inside horn mouth

E-Plane phase center is 0.153 wavelengths inside horn mouth

 

Takže upravíme délku horny a získáme nové rozměry horny:

ENTER DESIRED PHYSICAL DIMENSIONS OF HORN:

Enter axial length of horn in mm. : 26

Enter H-plane aperture of horn in mm. : 43

Enter E-plane aperture of horn in mm. : 32.2

Simple (uncorrected aperture) gain of horn is 10.9 dBi

Prostý (nekorigovaný otvor) zisk horny je 10,9 dBi.

Improved gain (corrected for flare angle and length) of horn is 11.9 dBi

Opravený zisk (opravený vyzařovací úhel a délka) horny je 11,9 dBi

H-Plane phase center is 0.262 wavelengths inside horn mouth

E-Plane phase center is 0.174 wavelengths inside horn mouth

 

Program vygenerujue šablonu na výrobu horny ve formátu poscsript.
V dalším díle popíšu jak hornu vyrobit a jak dopadlo měření PSV.
Pokračování v dalším díle

     Čteno 2662 x
Komentáře
Jméno:

Text z obrázku:

Komentář: