I.subreginoální závod 2007 - komentář

 

 

Statistika došlých deníků:

 

Počet došlých deníků celkem: 309

 

Počet elektronických deníků - internet: 309

Počet elektronických deníků - PR: 0!

 

Pro vyhodnocení jsme použili software pro elektronické vyhodnocení deníků od OK1CDJ, dále program Ediedit OM1CW a

program Checkedi OK1IRY.  K vyhodnocení závodu jsme obdrželi pro kontrolu deníky stanic z 9A, HA, OM, D, I, S5 a SP.

Některé z těchto deníků jsme ale do hodnocení nezařadili, protože nebyly ve formátu EDI nebo byly „datově“ poškozeny.

 

V "Error" výpisech se poměrně často vyskytuje chyba mezi přijatým a odeslaným číslem spojení. V naprosté většině tak,

že přijaté číslo spojení je o jedno číslo nižší než deklarované odeslané. Chyba vzniká pravděpodobně tak, že vysílající stanice

přečte číslo z předchozího řádku elektronického deníku. Tím vlastně poškodí přijímající stanici, která nejspíše chybu neudělala.

Možná by bylo vhodné v některých dalších verzích programů elektronických deníků zvýraznit (např. barevně) komunikační řádek.

V každém případě věnujte více pozornosti při vysílání, aby nedocházelo k poškozování protistanice.

 

Stanice OK1VM (24 GHz) nehodnocena - chyba v jediném spojení.

 

Veškeré  dotazy směřujte do boxu  OK1XHI@OK0NAG nebo  e-mailem  mikes_zdenek@centrum.cz.

 

 

Vyhodnotil radioklub OK1KHI.