Vyhodnocení 2. subregionálního závodu 2003

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             76 GHz       Single
Komentář vyhodnocovatele:
Celkem přišlo 346 deníků z toho bylo papírových 19 (5 tištěných z PC a 14 psaných ručně). Poprvé bylo možné použít pro odeslání logu www rozhraní na http://vkvzavody.moravany.com. Toto rozhraní značně ulehčuje práci vyhodnocovatele, protože už při odeslání kontroluje formální správnost edi souboru. Této možnosti využilo 44% stanic. 33% poslalo log e-mailem. Opět byla spousta chyb v EDI a to hlavně v sekci SPowe= a SAnte= (tyto položky jsou nutne do vysledkové listiny). Pro kontrolu byly použity deníky z OM.

73 Ondra OK1CDJ

                                                                                        Závod vyhodnotil radioklub OK1KCI.