Vyhodnocení 2. subregionálního závodu 2007

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             47 GHz       Multi
 19.             76 GHz       Single
 20.             76 GHz       Multi

Komentář vyhodnocovatele:
Celkem přišlo 536 deníků. 98% všech stanic použilo www rozhraní pro odeslání logu, takže chyby v EDI se již skoro nevyskytovaly. Pro kontrolu byly použity logy z okolních zemí. Nehodnocena stanice OK1DOA na 47GHz. Jedniné QSO bylo neplatné.

73 Ondra OK1CDJ

                                                                                        Závod vyhodnotil radioklub OK1KCI.