I.subreginoální závod 2002 - komentář

V následujícím textu naleznete podrobnosti z vyhodnocení I.subregionálního závodu 2002. Závod vyhodnotil radioklub Roztoky OK1KHI. Deníků ze závodu přišlo celkem 298. Některé stanice poslaly deník dvakrát (papírový i elektronický). Bohužel se opět vyskytla řada nedostatků, které vznikají nepozorností a hlavně nedostatečnou kontrolou odesílaného deníku.

Malá statistika došlých deníků:

Počet došlých deníků celkem: 298

Počet hodnocených stanic: 294

Počet deníků přijatých sítí PR: 70

Počet deníků přijatých e-mailem: 198

Počet deníků přijatých na disketě: 3

Počet došlých papírových deníků – tištěných / psaných ručně: 12/15

Celkem elektronických deníků: 271

Celkem papírových deníků: 27

Proti loňskému roku je jednoznačný nárůst zasílání “elektronických” deníků. Loni bylo těchto deníků posláno 136 a letos 271. Papírových deníků bylo loni 113, letos jen 27!

Některé deníky byly opět vytištěny z počítače. Myslím si, že pokud již závodník přepisuje deník po závodě do počítače, je vhodné jej psát do nějakého závodního programu. Jednak je to výhodné z důvodu kontroly a nakonec je pohodlnější poslat deník elektronicky než v papírové formě. Pro vyhodnocení jsme použili software pro elektronické vyhodnocení deníků od OK1CDJ a OK1CDK. Program usnadňuje činnost vyhodnocovateli, zpřesňuje jeho práci a předchází omylům. Je nutné mít všechny elektronické deníky ve formátu EDI. Došlé deníky EDI jsme převedli do textových souborů pomocí programu Printedi. Při následné kontrole se snadno odhalí nesrovnalosti ve zdrojových souborech.

Statistika chyb v denících EDI:

Počet deníků bez závad: 172

Nejčastější chyby: špatně zapsaný výkon a chybějící adresa soutěžního QTH nebo adresa pro korespondenci

Neuvedený nebo chybně uvedený výkon: 75 x

Neuvedená nebo chybně uvedená adresa soutěžního stanoviště: 11 x

Neuvedená nebo chybně uvedená adresa pro korespondenci: 25 x

Nesprávně uvedená kategorie: 7 x

Nečitelná data: 1 x

Některé uvedené chyby se zdají být nedůležité, ale program pro vyhodnocování vytváří konečné výsledky se všemi údaji uvedenými v deníku. Pokud tam některé nejsou nebo jsou uvedeny nepřesně, musí vyhodnocovatel vše znovu opravovat. Znovu tedy upozorňuji na nutnost kontroly a editaci deníku ve formátu EDI ještě před odesláním vyhodnocovateli. Jedná se hlavně o tyto položky:

PWWLo=použitý lokátor - v čísle používejte číslici nula, ne písmeno O, to platí obecně v celém formátu EDI a nejen tam

PAdr1=uvede se adresa soutěžního stanoviště, jméno kopce a pod.

PSect=soutěžní kategorii uvádějte arabskou číslicí dle soutěžních podmínek, je možné také použít označení Single nebo Multi

RAdr1=uvede se adresa odpovědného operátora, vyhodnocovatel považuje tuto adresu za adresu pro korespondenci

RPoCo=PSČ

RCity=město

RCoun=stát

RPhon=telefonní číslo - doporučuji uvádět, vyhodnocovatel má pak snadnou možnost vás kontaktovat při případných nejasnostech

STXEq=popis zařízení - zde je vhodné popsat typ TRX, transvertor a pod., velikost použitého výkonu patří do dalšího řádku

SPowe=zde zapište velikost použitého výkonu ve wattech

SAnte=použitá anténa

V těchto položkách bylo nejvíce nepřesností. Snažte se používat poslední verze závodních deníků, kde se možnost vytvořit chyby minimalizuje. I tak je nutné soubor EDI ještě před odesláním upravit a překontrolovat. To lze nejsnadněji udělat v nějakém ASCII editoru. Například v M602 nebo Nortonu spustíme takový editor po označení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze použít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formátu EDI byl uveřejněn v časopisu Radioamatér 1/2001 nebo jej naleznete na PR. Při posílání souboru EDI po síti PR je velice nevhodné, ale hojně používané, posílání deníku jako otevřeného textu. Při tomto způsobu posílání hrozí nekontrolovatelná ztráta dat! Používejte přednostně formátu 7plus nebo BIN. Podobná situace nastává při použití e-mailu. Pokud posíláte deník e-mailem, připojte jej jako přílohu (attachment), neposílejte jej jako text mailu.

Soubor s deníkem pojmenujte takto:

YYXXXXXX.EDI

- YY soutěžní kategorie dle Všeobecných podmínek pro závody na VKV (arabské číslice)

- XXXXXX značka stanice použitá v závodě (bez portable)

například 01OK1XHI.EDI

Pokud použijete takové označení souboru, výrazně tím zrychlíte vyhodnocení závodu.

Veškeré dotazy směřujte do boxu OK1XHI@OK0NF nebo email Mikes@dkv.pha.cdrail.cz.

Za vyhodnocovatele OK1KHI   Zdenek   OK1XHI.