I.subreginoální závod 2003 - komentář

V následujícím textu naleznete podrobnosti z vyhodnocení I.subregionálního závodu 2003. Závod vyhodnotil radioklub Roztoky OK1KHI. Deníků ze závodu přišlo celkem 296. Dvě stanice poslaly deník dvakrát (papírový i elektronický).

Malá statistika došlých deníků:

Počet došlých deníků celkem: 297

Počet došlých papírových deníků – tištěných / psaných ručně: 9/18

Celkem elektronických deníků: 272

Celkem papírových deníků: 27

Nezařazených do hodnocení: 1 (chybějící data ve spojení)

V papírových denících se vyskytovaly některé opakující se chyby - např. špatně uvedené adresy, nestandardní titulní stránky. Část papírových deníků bylo vytištěných z počítače. Myslíme si, že pokud již závodník přepisuje deník po závodě do počítače, je vhodné jej psát do nějakého závodního programu. Jednak je to výhodné z důvodu kontroly a nakonec je pohodlnější poslat deník elektronicky než v papírové formě. Pro vyhodnocení jsme použili software pro elektronické vyhodnocení deníků od OK1CDJ, dále program Ediedit OM1CW a program Checkedi OK1IRY. Programy usnadňují činnost vyhodnocovateli, zpřesňují jeho práci a předcházejí omylům. Je ale nutné mít všechny deníky ve formátu EDI. Papírové deníky jsme proto přepsali do formátu EDI.

Statistika chyb v denících EDI:

Nejčastější chyby: špatně zapsaný výkon, chybějící adresa soutěžního QTH nebo adresa pro korespondenci

Neuvedený nebo chybně uvedený výkon: 49 x

Nesprávně uvedená kategorie: 5 x

Proti loňskému ruku je zde znát jisté zlepšení. Některé uvedené chyby se zdají být nedůležité, ale program pro vyhodnocování vytváří konečné výsledky se všemi údaji uvedenými v deníku. Pokud tam některé nejsou nebo jsou uvedeny nepřesně, musí vyhodnocovatel vše znovu opravovat. Znovu tedy upozorňueme na nutnost kontroly a editaci deníku ve formátu EDI ještě před odesláním vyhodnocovateli. Jedná se hlavně o tyto položky:

PWWLo=použitý lokátor - v čísle používejte číslici nula, ne písmeno O, to platí obecně v celém formátu EDI a nejen tam

PAdr1=uvede se adresa soutěžního stanoviště, jméno kopce a pod.

PSect=soutěžní kategorie - označení Single nebo Multi

RAdr1=uvede se adresa odpovědného operátora, vyhodnocovatel považuje tuto adresu za adresu pro korespondenci

RPoCo=PSČ

RCity=město

RCoun=stát

RPhon=telefonní číslo - doporučuji uvádět, vyhodnocovatel má pak snadnou možnost vás kontaktovat při případných nejasnostech

STXEq=popis zařízení - zde je vhodné popsat typ TRX, transvertor a pod., velikost použitého výkonu patří do dalšího řádku!!!!! Zde bylo nejvíce chyb!

SPowe=zde zapište velikost použitého výkonu ve wattech

SAnte=použitá anténa

V těchto položkách bylo nejvíce nepřesností. Snažte se používat poslední verze závodních deníků, kde se možnost vytvořit chyby minimalizuje. I tak je nutné soubor EDI ještě před odesláním upravit a překontrolovat. To lze nejsnadněji udělat v nějakém ASCII editoru. Například v M602 nebo Nortonu spustíme takový editor po označení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze použít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formátu EDI byl uveřejněn v časopisu Radioamatér 1/2001. Naleznete jej také na PR nebo na internetu. Při posílání souboru EDI po síti PR je velice nevhodné, ale hojně používané, posílání deníku jako otevřeného textu. Při tomto způsobu posílání hrozí nekontrolovatelná ztráta dat! Používejte přednostně formátu 7plus nebo BIN. Podobná situace nastává při použití e-mailu. Pokud posíláte deník e-mailem, připojte jej jako přílohu (attachment), neposílejte jej jako text mailu.

Soubor s deníkem pojmenujte takto:

YYXXXXXX.EDI

- YY soutěžní kategorie dle Všeobecných podmínek pro závody na VKV (arabské číslice)

- XXXXXX značka stanice použitá v závodě (bez portable)

například 02OK1KHI.EDI

Pokud použijete takové označení souboru, výrazně tím zrychlíte vyhodnocení závodu.

Veškeré dotazy směřujte prosím do boxu OK1XHI@OK0PCC nebo e-mailem mikes.zdenek@centrum.cz.

Za vyhodnocovatele OK1KHI Zdeněk OK1XHI.