I. subregionální závod 2005 - 10 GHz Single

CallLOCQSOPts.Avg. %POWAnt.Asl.ODXQRB
1OK2QIJO80NC111392126.50.0 ?Wparab. 40cm1355OK1KKD 232
2OK2TTJN89KU534969.816.75W85cm offset parab.300OK2BPR 113
3OK2BPRJN99FU533867.60.01W1m dish325OK2TT 113
4OK1VVMJO70CQ320568.30.02,5W60cm680OK1KIR 70
5OK1IAJN79NU2204102.00.00,2WDish 1,2m555OK2QI 146
6OK2VJCJN99CM416240.50.01,2W0.9m dish350OK2QI 101
7OK1EMJO70CN210452.00.00,8Wjen ozarovac bez par.260OK1KKD 52
8OK1DSOJO70DC34615.30.02W0.6m dish.400OK1KKD 30
9OK1VHHJO70CK11818.00.00.2Wozarovac200OK1DIG 18

Nehodnocené stanice: OK1VHF - nesprávný čas v deníku

Check Logs:

OM3U
Vyhodnot 3.1 01.09.2003 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2005