I.subreginoální závod 2005 – komentář

 

Statistika došlých deníků:

 

Počet došlých deníků celkem: 274

Počet došlých papírových deníků: 9

Počet elektronických deníků - internet: 256

Počet elektronických deníků - PR: 9

 

Pro vyhodnocení jsme použili software pro elektronické vyhodnocení deníků od OK1CDJ, dále program Ediedit OM1CW a program Checkedi OK1IRY. Programy usnadňují činnost vyhodnocovateli, zpřesňují jeho práci a předcházejí omylům. Je ale nutné mít všechny deníky ve formátu EDI. Papírové deníky jsme proto přepsali do formátu EDI.

Vzhledem k počtu došlých deníků poštou a PR navrhujeme pro příští rok posílat deníky ze závodů pouze elektronicky přes portál VKV závody - Moravany!

 

Statistika chyb v denících EDI:

 

Nejčastější chyby: špatně zapsaný výkon, chybějící adresa soutěžního QTH nebo adresa         pro korespondenci a nesprávně uvedená kategorie.

Některé uvedené chyby se zdají být nedůležité, ale program pro vyhodnocování vytváří konečné výsledky se všemi údaji uvedenými v deníku. Pokud tam některé nejsou nebo jsou uvedeny nepřesně, musí vyhodnocovatel vše znovu opravovat. Znovu tedy upozorňuji na nutnost kontroly a editaci deníku ve formátu EDI ještě před odesláním vyhodnocovateli.

 

Jedná se hlavně o tyto položky:

 

PWWLo=použitý lokátor - v čísle používejte číslici nula, ne písmeno O, to platí obecně v celém formátu EDI a nejen tam

PAdr1=uvede se adresa soutěžního stanoviště, jméno kopce a pod.

PSect=soutěžní kategorie - označení Single nebo Multi

RAdr1=uvede se adresa odpovědného operátora, vyhodnocovatel považuje tuto adresu za adresu pro korespondenci

RPoCo=PSČ

RCity=město

RCoun=stát

RPhon=telefonní číslo - doporučuji uvádět, vyhodnocovatel má pak snadnou možnost vás kontaktovat při případných nejasnostech

STXEq=popis zařízení - zde je vhodné popsat typ TRX, transvertor a pod., velikost použitého výkonu patří do dalšího řádku!

SPowe=zde zapište velikost použitého výkonu ve wattech

SAnte=použitá anténa

 

V těchto položkách bylo nejvíce nepřesností. Snažte se používat poslední verze závodních deníků, kde se možnost vytvořit chyby minimalizuje. I tak je nutné soubor EDI ještě před odesláním upravit a překontrolovat. To lze nejsnadněji udělat v nějakém ASCII editoru. Například v M602 nebo Nortonu spustíme takový editor po označení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze použít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formátu EDI byl uveřejněn v časopisu Radioamatér 1/2001. Naleznete jej také na PR nebo na internetu. Při posílání souboru EDI po síti PR je velice nevhodné posílat deník jako otevřený text. Při tomto způsobu posílání dochází k poškození dat! Používejte přednostně formátu 7plus nebo BIN. Podobná situace nastává při použití e-mailu. Pokud posíláte deník e-mailem, připojte jej jako přílohu (attachment), neposílejte jej jako text mailu. Nejvýhodnější je poslat deník přes amatérský portál VKV závody Moravany http://vkvzavody.moravany.com. Zde vám automat potvrdí příjem deníku ze závodu a zajistí odeslání deníku vyhodnocovateli.

 

Nehodnocené stanice:

 

OK1VHF          10 GHz         nesprávný čas v deníku

OK1OFJ        144 MHz        deník ve formátu ADIF

OK1MHJ        144 MHz        poškozená data deníku (při přenosu dat jako text pomocí PR!)

OK2KGB       144 MHz        pozdě zaslaný deník

OK2KGB        1,3 GHz         pozdě zaslaný deník

 

Čas pozdě zaslaného deníku se objevil ještě u stanic OK1KKD a OK1KRQ. Obě stanice ale prokázaly, že poslaly deník včas. Software portálu Moravany bude následně upraven tak, aby k podobným případům dále nemohlo docházet. Příjem deníků bude přesně časově softwarově vymezen.

 

Veškeré dotazy směřujte prosím do boxu  OK1XHI@OK0PCC nebo e-mailem   mikes.zdenek@centrum.cz.

 

 

Vyhodnotil radioklub OK1KHI.