I.subreginoální závod 2009 - komentář

 

Statistika došlých deníků:

 

Počet došlých elektronických deníků celkem: 299

 

Počet deníků via PR: 0!

 

Pro vyhodnocení jsme použili software pro elektronické vyhodnocení deníků od OK1CDJ, dále program Ediedit OM1CW a program Checkedi OK1IRY. K vyhodnocení závodu jsme obdrželi pro kontrolu i deníky stanic z 9A, HA, OM, D, I, ON, PA a SP. Některé z těchto deníků jsme ale do hodnocení nezařadili, protože nebyly ve formátu EDI nebo byly datově poškozeny. 

 

144 MHz - stížnost OK2KCN - ve 14:35 OK2KWX upozorněni na rušení spletry po celém pásmu, rušení pokračovalo po celou dobu závodu provozem CW i SSB.

 

144 MHz - na základě porušení Všeobecných podmínek závodů na VKV v bodě 9a a 27b (self-spotting), je rozhodnutím pořadatele nehodnocena stanice OK1KFB.

 

144 MHz - stanice OK1AFA nehodnocena - poslaný deník neodpovídá Všeobecným podmínkám závodů na VKV - bod 17 - Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.

 

2,3 GHz - stanice OK2ZTK nehodnocena - chyby ve všech spojeních.

 

24 GHz - stanice OK2BPR nehodnocena - chyba v jediném spojení.

 

Deníky pro kontrolu: OK1ES

 

Několik poznámek nakonec:

 

Chyby v reportu. Více chyb na straně RX, typicky 55, ale na straně TX 59. Nejspíše je předáno skutečně 55, ale při automatickém zápisu reportu do deníku na straně TX nedojde k opravě přednastaveného reportu 59. Totéž v menší míře u reportů 59 - 599 v režimu automatického zadání reportu.

Stále se opakují chyby posunutím pořadového čísla o 1. Nejen u deníků z OK, ale i např. DL, S5, 9A atd. U stanic na předních místech jsou to obyčejně 2-4 QSO, tj. cca 10-15% z ERR deníků. Jedná se sice o jakousi pseudosystematickou chybu, která velmi pravděpodobně nemá vliv  na celkové pořadí. Je ale vhodné znovu upozornit na tuto okolnost a vyzvat k větší pečlivosti.

U spojení na mikrovlnách bývá deník nejspíše často přepisován z různých papírků a z toho důvodu dochází k nadměrné chybovosti (např. písmena P - D, časy).  

Nakonec jedna kuriozita. Při prvním spuštění vyhodnocovacího programu a následné kontrole se ukázaly podivné výstupy u stanice S59P. Například dvě chyby na dvou řádcích v pořadovém čísle spojení. U prvního řádku byl stržen příslušný počet bodů, u druhého 0. To by bylo akceptovatelné, ale proč dva řádky a dvě různá pořadová čísla spojení. Nakonec jsme zjistili, že ve složce deníků, kterou zaslali z S5, byly dva deníky S59P, jeden řádný a druhý z loňského regionálu 1. oblasti IARU a vyhodnocovací program to „schroustal“ po svém!

 

Vyhodnotil radioklub OK1KHI.