Vyhodnocení 2. subregionálního závodu 2004

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             76 GHz       Single
Komentář vyhodnocovatele:
Celkem přišlo 364 deníků z toho bylo papírových 5 a jeden na disketě. 90% všech stanic použilo www rozhraní pro odeslání logu, takže chyby v EDI se již skoro nevyskytovaly.

Poznámka VKV manažera
Na začátku závodu se objevila v síti DX clusterů řada spotů od stanice OK2BFH, která spotovala volací kmitočet stanice OL9W v pásmech 144,432,1296 MHz. Na základě mého upozornění toho posléze zanechala. Toto spotování lze považovat za porušení podmínek závodů na VKV, kde je zakázáno otevřené i skryté spotování vlastní značky v síti DX clusterů. Celou situaci jsem diskutoval s operátory stanice OL9W a obdržel jsem následující vysvětlení: "OK2BFH nebyl během závodu členem našeho týmu a pracoval z domácího QTH. OL9W nemá na kótě přístup k DX clusteru nemohli jsme tedy této činnosti OK2BFH zabránit, případně ho upozornit na to, že porušuje podmínky závodů na VKV. Omlouváme se za nesportovní chování spojené s naší značkou a slibujeme, že se již nebude v budoucnu opakovat." Vzhledem k tomu, že OK2BFH skutečně nebyl uveden v denících stanice OL9W jako operátor, že svého jednání po upozornění zanechal a OL9W zřejmě o jeho činnosti nic nevěděla, rozhodla VKV skupina při radě ČRK, že stanice OL9W bude v tomto závodě hodnocena. Na druhou stranu, bych chtěl upozornit ostatní stanice, že databáze spotů jsou v síti DX clusterů dostupné ještě dlouho po závodě a jak se můžete přesvědčit na Internetu nejen VKV skupina sleduje, kdo a jak se v závodě na DX clusteru choval. Za VKV skupinu při radě ČRK, Karel OK2ZI.

73 Ondra OK1CDJ

                                                                                        Závod vyhodnotil radioklub OK1KCI.