Vyhodnocení 2. subregionálního závodu 2006

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             76 GHz       Single
Komentář vyhodnocovatele:
Celkem přišlo 495 deníků. 95% všech stanic použilo www rozhraní pro odeslání logu, takže chyby v EDI se již skoro nevyskytovaly. Pro kontrolu byly použity logy z okolních zemí.

73 Ondra OK1CDJ

                                                                                        Závod vyhodnotil radioklub OK1KCI.