2,3GHz MO

ZnačkaBodyDeník
OK1KEI/P 5064E
OK1KLL 2564P
OK1KIR 1664E
OK1KKD 503E
OK1KRY 449E
OK2OCF 332E
OK1KRQ/P 156E
OK2KJT 30E