Polní den 2008

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             47 GHz       Multi
 19.             76 GHz       Single
 20.             76 GHz       Single
 21.             122 GHz       Single
 22.             122 GHz       Single

Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na slyšenou zase za rok.
Za vyhodnocovatele Radioklub Vysočina OK2KVM Karel OK2ZI