VHF contest 2017 - komentář vyhodnocovatele

Nehodnocena byla stanice OK2RAS dle bodu 25b Všeobecných podmínek závodů na VKV - všechny časy byly posunuté o hodinu.

Za RK OK1KRQ vyhodnotili OK1ZIA a OK1NP v Plzni dne 23.10.2017.