Polní den 2007

Kategorie:

 1.             144 MHz    Single
 2.             144 MHz    Multi
 3.             432 MHz    Single
 4.             432 MHz    Multi
 5.             1,3 GHz      Single
 6.             1,3 GHz      Multi
 7.             2,3 GHz      Single
 8.             2,3 GHz      Multi
 9.             3,4 GHz      Single
 10.             3,4 GHz      Multi
 11.             5,7 GHz      Single
 12.             5,7 GHz      Multi
 13.             10 GHz       Single
 14.             10 GHz       Multi
 15.             24 GHz       Single
 16.             24 GHz       Multi
 17.             47 GHz       Single
 18.             47 GHz       Multi
 19.             76 GHz       Single
 20.             76 GHz       Single
Komentář vyhodnocovatele:

Komentář vyhodnocovatele
K vyhodnocení jsme obrželi necelých 500 deníků. Z toho 10 deníků přišlo emailem, 1 packetem, 3 deníky na papíru (byly použity pouze pro kontrolu) a zbytek přes portál na serveru vkvzavody.moravany.com. Stále jsou však problémy s vyplňováním povinných údajů, zejména pak kategorie. V denících zaslaných mimo portál (kde probíhá kontrola) nebyla vyplněna ani jednou kategorie správně. Script na portále sice provádí kontrolu vyplnění kategorie, ale občas se se v deníku vyskytne taková kombinace, která projde dál, ale neprojde přes vyhodnocovací program. Znovu proto opakuji, že máme pouze dvě kategorie označené slovem SINGLE a MULTI. Jakákoliv čísla, zkratky a jejich kombinace nejsou platné kategorie pro EDI formát. V případě, že chcete zaslat deník pouze pro kontrolu, doplníte do kategorie slovo CHECK. Dále pozor na deníky zaslané v Linuxových závodních deníků, nebo generovaných pod Linuxem. Tyto deníky nejsou pro vyhodnocovací SW čitelné, neboť jejich řádky nejsou ukončeny znaky CR+LF, deník proto nemusí být pro hodnocení přijat. V letošním roce jsme poprvé měli k dispozici velké množství deníků pro kontrolu. Na 144MHz to bylo například 822 deníků a na 432MHz 431 kusů. Možná i proto se někomu bude zdát chybovost příliš vysoká, ale je to dáno možností důkladné kontroly. Tyto deníky by již mohly být dostupné pro každý závod v budoucnum, takže bude vyhodnocení opět o něco kvalitnější. V průběhu závodu byla krátká Es, kterou několik stanic dokázalo využít. Nejdelší spojení navázala stanice OK5Z s EA7GWV s QRB 2302km. V případě nesrovnalostí nebo reklamací, prosím kontaktujte vyhodnocovatele do 14 dnů od zveřejnění. Poté budou výsledky definitivně uzavřeny.
Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na slyšenou zase za rok.
Za vyhodnocovatele Radioklub Vysočina OK2KVM Karel OK2ZI