Výsledky

2017

1. Subregional 2017
2. Subregional 2017
MW 2017
Polní den 2017
VHF 2017
UHF 2017
A1 2017

2016

1. Subregional 2016
2. Subregional 2016
MW 2016
Polní den 2016
VHF 2016
UHF 2016
A1 2016

2015

1. Subregional 2015
2. Subregional 2015
MW 2015
Polní den 2015
VHF 2015
UHF 2015
A1 2015

2014

1. Subregional 2014
2. Subregional 2014
MW 2014
Polní den 2014
VHF 2014
UHF 2014
A1 2014

2013

1. Subregional 2013
2. Subregional 2013
MW 2013
Polní den 2013
VHF 2013
UHF 2013
A1 2013

2012

1. Subregional 2012
2. Subregional 2012
MW 2012
Polní den 2012
VHF 2012
UHF 2012
A1 2012

2011

1. Subregional 2011
2. Subregional 2011
MW 2011
Polní den 2011
QRP Contest 2011
VHF Contest 2011
UHF Contest 2011
A1 Contest 2011

2010

1. Subregional 2010
2. Subregional 2010
MW 2010
Polní den 2010
QRP Contest 2010
VHF Contest 2010
UHF Contest 2010
A1 Contest 2010

2009

1. Subregional 2009
2. Subregional 2009
MW 2009
Polní den 2009
VHF Contest 2009
UHF Contest 2009
A1 Contest 2009

2008

1. Subregional 2008
2. Subregional 2008
MW 2008
Polní den 2008
VHF Contest 2008
UHF Contest 2008
A1 Contest 2008

2007

1. Subregional 2007
2. Subregional 2007
MW 2007
Polní den 2007
VHF Contest 2007
UHF Contest 2007
A1 Contest 2007

2006

1. Subregional 2006
2. Subregional 2006
MW 2006
Polní den 2006
QRP 2006
VHF Contest 2006
UHF Contest 2006
A1 Contest 2006

2005

1. Subregional 2005
2. Subregional 2005
MW 2005
Polní den 2005
QRP 2005
VHF Contest 2005
UHF Contest 2005
A1 Contest 2005

2004

Výsledky MČR na stránkách OK1KPA

1. Subregional 2004
2. Subregional 2004
MW 2004
Polní den 2004
VHF Contest 2004
UHFC 2004
A1 2004

2003

Výsledky MČR na stránkách OK1KPA

1. Subregional 2003
2. Subregional 2003
MW 2003
Polní den 2003
VHFC 2003
UHFC 2003
A1 2003

Výsledky provozního aktivu na stránkách OK1KPA

2002

Výsledky MČR

Provozní aktiv leden 2002 (Czech actvity contest)
1. Subregional 2002
Provozní aktiv únor 2002 (Czech actvity contest)
Provozní aktiv březen 2002 (Czech actvity contest)
Provozní aktiv duben 2002 (Czech actvity contest)
2. Subregional 2002
Provozní aktiv květen 2002 (Czech actvity contest)
Mikrovlnný závod 2002
Provozní aktiv červen 2002 (Czech actvity contest)
Polní den 2002
Provozní aktiv červenec 2002 (Czech actvity contest)
QRP 2002
Provozní aktiv srpen 2002 (Czech actvity contest)
VHF Contest 2002
Provozní aktiv září 2002 (Czech actvity contest)
UHF Contest 2002
A1 Contest 2002

2001

Výsledky MČR

I. Subregional 2001
II. Subregional 2001
PD 2001 (Field day)
VHF 2001
UHF 2001
A1 2001 (Marconi Memorial)
A1 2001 (Marconi Memorial) EU results